Møt fysioterapeutene

Alle våre fysioterapeuter har norsk autorisasjon i Helsepersonellregisteret. Fysioterapeutene har bred erfaring, variert videreutdannelse og kursing innenfor sine felt. I møte med Hjemmefysioterapeuten kan du forvente et høyt faglig kompetansenivå.

Våre fysioterapeuter

Joel André Volle

Joel André Volle

Joel har erfaring som allmenfysioterapeut og fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Han er en engasjert og allsidig fysioterapeut med erfaring innen ortopedi, lungefysioterapi,
nevrologisk rehabilitering, og generelle plager og skader i muskel-og skjelettsystemet.

Martin Ingstad

Martin Ingstad

Martin har erfaring med behandling og rehabilitering både i og utenfor hjemmet som fysioterapeut i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han er allsidig og har alltid et ønske om å kunne bidra til at den enkelte skal mestre sine utfordringer og hverdagens krav.

Han er særlig interessert i styrketrening, smerteproblematikk og nevrologi.

Ingrid Similä

Ingrid Similä

Ingrid har bakgrunn fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. God erfaring med gruppe- og individuell trening.

I tillegg til å jobbe i Hjemmefysioterapeuten studerer hun master i helsevitenskap og nevrologisk rehabilitering.

Celine Stiksrud

Celine Stiksrud

Erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten med undersøkelse og rehabilitering innen fagområdene geriatri, nevrologi, hjerte og lunge, kirurgi og ortopedi, med særlig interesse for nevrologi og ortopedi. Ledet gruppebasert styrke- og balansetrening for eldre i tillegg til rehabiliterende gruppetrening for hjertesyke.

Marita Stangenes

Marita Stangenes

Fysioterapeut Oslo, Bærum, Asker.
Marita har god erfaring med nevrologisk rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten i tillegg til almen fysioterapi, med akutte skader og plager fra idrett og annen belasnting/slitasje.

Hun jobber også med manuell fysioterapibehandling, kinesiotaping og triggerpunktbehandling ved bruk av dry needling.

Hun har og god erfaring med gruppetrening og individuelt veiledet stryke- og kondisjonstrening.

Magnus Landøy

Magnus Landøy

Magnus har god erfaring med rehabilitering etter ortopediske og kirurgiske operasjoner fra spesialisthelsetjenesten i alle aldersgrupper.

I tillegg til fysioterapistudiet, har han bachelorgrad i “idrett, fysisk aktivitet og helse, med mye kompetanse og erfaring innen trening og tilpassing av trening på alle nivå. Han jobber på Haraldsplass sykehus ved siden av hjemmefysioterapeuten og er lidenskapelig opptatt av helse og trening.

Eirin Dieseth

Eirin Dieseth

Eirin er en allsidig og kreativ fysioterapeut. Hun har erfaring fra spesialhelsetjenesten der hun har jobbet med nevrologisk og ortopedisk rehabilitering for voksne. Eirin jobber også som barnefysioterapeut i kommunehelsetjenesten i Drammen.

Mathias Kleiven

Mathias Kleiven

Fysioterapeut Oslo, Bærum, Lillestrøm.

Mathias i sin siste fase som turnusfysioterapeut. Han har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og jobber med nevrologisk og ortopedisk rehabilitering. Han er opptatt av systematisk tilnærming til behandling av sine pasienter for best resultater. Han har også erfaring med gruppetrening for alle aldre.

Gunn Mari Finstad

Gunn Mari Finstad

Gunn Mari har erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten, primært jobbet med voksne og eldre. Hun har erfaring med muskel- og skjelettplager, opptrening etter ortopediske og kirurgiske operasjoner og funksjonsfall etter sykdom.

Hun kan tilby individuelt tilpasset trening, bløtvevsmobilisering og andre manuelle teknikker.

Jon Aage Jordalen

Jon Aage Jordalen

Fysioterapeut Oslo, Bærum, Asker. Jon Aage har bakgrunn fra ortopedisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og trening av eldre i kommunehelsetjenesten. Han har flere års erfaring som personlig trener og gruppeinstruktør for voksne og eldre.

Henrik Gustavsen

Henrik Gustavsen

Henrik har bakgrunn fra nevrologisk og ortopedisk rehabilitering. Han er aktiv innen forskning og jobber i tillegg på Forsterket Rehabilitering Aker Sykehus.

Katarina Finckenhagen

Katarina Finckenhagen

Katarina har flere års erfaring som allmenfysioterapeut. Hun jobber både med kroniske og akutte muskel- og skjelettrelaterte plager. Hun er sertifisert Aktiv A (aktiv med artrose) og tilbyr nålebehandling.

Morten Andersen

Morten Andersen

Morten har bred erfaring innen allmenfysioterapi og rehabilitering. Han har Master i Fysioterapi med fordypning i muskel – og skjelettplager og smerter i tillegg til mye kurs innen idrettsmedisin. Han er opptatt av helhetlig tilnærming og ønsker å oppnå selvmestring hos sine pasienter. Morten jobber også ved Tønsberg Medisinske Senter.

Elisabeth Loe Hellerud

Elisabeth Loe Hellerud

Elisabeth har mange års erfaring som allmenfysioterpeut og har bred erfaring med idrettsrelaterte skader. Hun jobber spesielt rettet mot behandling og forebygging av plager i rygg og bekken. Hun behandler med nåler og veileder livsstilssykdommer.

Martin Østberg

Martin Østberg

Martin har bakgrunn fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han har jobbet med pasienter i alle aldre, men primært med voksne. Martin har god erfaring fra gruppebehandlinger med små og store. Gjennom en aktiv tilnærming og individuelt tilpasset behandling bidrar han til at pasienten når sine mål.

Julie Andrea Hansen

Julie Andrea Hansen

Julie er en allsidig fysioterapeut med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, der hun har jobbet med nevrologisk og ortopedisk rehabilitering. Hun jobber også spesielt rettet mot nakke- og ryggproblematikk, og kan utføre manipulasjoner.

Mikkel Otterstad

Mikkel Otterstad

Mikkel Otterstad

Fysioterapeut

Mikkel er en allsidig fysioterapeut med tidligere erfaring som personlig trener. Han har god erfaring med gruppetrening for alle aldersgrupper. Mikkel har spesialisering i Sport- og treningsvitenskap i tillegg til en spesialisering i Ortopedisk medisin.

Maria Spigseth

Maria Spigseth

Maria har bakgrunn fra kommunehelsetjenesten og har primært jobbet med voksne med akutt funksjonsfall etter operasjon og sykdom. Hun harbred erfaring med eldre med funksjonsnedsettelse. Maria jobber også som gruppeinstruktør og instruerer baby- og småbarnsvømming.

Christian Stenbak

Christian Stenbak

Kristian jobber primært med nevrologisk og ortopedisk rehabilitering, og har en spesialisering i ortopedisk medisin. Kristian jobber også ved Forsterket Rehabilitering Aker.

Gustav Schäfer

Gustav Schäfer

Gustav har 10 års erfaring fra akutt fysioterapi ved sykehus. Han har derfor god erfaring og kompetanse innen rehabilitering og habilitering, og har en aktiv tilnærming til sine pasienter og tilbyr også gruppetimer. I tillegg til å jobbe i Hjemmefysioterapeuten jobber han ved Haukeland Sykehus.

Stian Johansen

Stian Johansen

Stian har god erfaring med muskel- og skjelettplager. Han har mange års erfaring fra sykehus og i kommunehelsetjenesten. For tiden studerer han også master i idrettsfysioterapi. Stian er opptatt av å tilby deg en individuelt tilpasset behandling for at du skal nå dine mål.

Line Synnøve Larsen

Line Synnøve Larsen

Line Synnøve Larsen

Fysioterapeut

Line har bred erfaring som fysioterapeut fra privat praksis, sykehus og rehabilitering og har videreutdanning i Veiledning og Undervisning. Line har en aktiv tilnærming til å bedre fysisk og psykisk helse. Hun hjelper deg med å nå målene dine og er opptatt av mestring og livskvalitet.

Ole-Kristian Kjølner

Ole-Kristian Kjølner

Ole-Kristian har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunal rehabilitering. Han har hovedsakelig arbeidet med funksjonsnedsettelser hos eldre, men har erfaring med pasienter i alle aldre. Ole-Kristian benytter en aktiv og individuell tilnærming og har en særskilt interesse for idrett- og treningsfysiologi.

Ole Petter Høeg Bøe

Ole Petter Høeg Bøe

Ole Petter jobber spesifikt rettet mot langvarig smerte og utmattelse, men har også bred erfaring innen idrett, hematologi, nevrologi og ortopedi. I tillegg til å jobbe hos Hjemmefysioterapeuten, jobber Ole Petter ved Coperiosenteret i Trondheim.

Peder Eyde Kielland

Peder Eyde Kielland

Peder har god erfaring med nevrologisk og ortopedisk rehabilitering i tillegg til jobben som allmenn fysioterapeut. Han har spesialisering i Ortopedisk medisin og jobber spesielt rettet mot ortopedisk og nevrologisk rehabilitering. Peder behandler krystallsyke.

Hjemme fysioterapeuten
 • Behandling av smerter i muskel og ledd

 • Behandling av senebetennelser 

 • Styrke- og balansetrening

 • Øke din fysiske kapasitet

 • Opptrening etter skader 

 • Opptrening på grunn av slitasje i ledd 

 • Lungefysioterapi

 • Opptrening etter Covid-19 

 • Opptrening etter kreft 

 • Nevrologisk rehabilitering

 • Ortopedisk rehabilitering 

 • Trening og forebygging ifm. svangerskap

 • Behandling av krystallsyke

 • Nålebehandling 

 • Gå- og trimgruppe ute (Aktiv senior)