Opptrening etter hjerneslag

I Norge rammes om lag 13 000 personer i året av hjerneslag. Prognosen varierer ut ifra hva slags type hjerneslag, hvor slaget inntreffer i hjernen, hvor raskt man kommer til behandling og oppfølgingen av fysioterapeut i etterkant.

Riktig type trening er kritisk for å komme tilbake til normal tilstand og gjenvinne funksjoner i kroppen som har forsvunnet grunnet tap av nevroner (hjerneceller), som følge av mangel på oksygen til hjernen.

Hjerneslag deles opp i 2 kategorier (blodpropp/hjerneinfarkt og hjerneblødning). 85-90 prosent av tilfellene skyldes en blodpropp som innebærer at en blodåre til hjernen tettes og dermed stopper opp oksygentilførselen til et visst område. Hjernecellene i det aktuelle området vil derfor gå til grunne. Slike blodpropper kan komme fra hjertet og pulsårene og kan oppstå på grunn av forkalkninger i blodårene. Hjerneblødninger står for 10-15 prosent av tilfellene og skyldes at en blodåre i hjernen sprekker. Nevronene (hjernecellene) rundt området til den ødelagte blodåren vil ikke tåle trykket fra blødningen.

Ferdigheter som å sitte, gå, stå, bevege armen og snakke må i mange tilfeller læres på nytt. Kontroll på kjernemuskulatur (trunkuskontroll), grovmotorikk i armer og ben samt gangfunksjon er grunnleggende. Finmotorikken i hender og fingre må gjenvinnes for å oppnå funksjonalitet og presisjon, som for eksempel å spise med kniv og gaffel eller taste på mobiltelefonen.

Kroppen må lære hva sanseopplevelser innebærer, som den sensoriske opplevelsen av å stå på variert underlag eller å differensiere forskjellige strukturer ved å ta og føle på gjenstander (sensibilitet). Vi må trene opp følelsen av leddenes stilling og evnen til å avgjøre en kroppsdels posisjon (propriosepsjon/dybdesensibilitet), som er avgjørende når vi for eksempel skal gå. Koordinasjon og balanse må stimuleres og styrkes for å kunne gå, stå og bevege oss fritt.

Etter et hjerneslag har mange problemer med konsentrasjon. Å prosessere flere sanseinntrykk samtidig (delt oppmerksomhet) er avgjørende for å kunne gå og snakke samtidig, å delta i en samtale med flere personer, eller kjøre bil som krever både motoriske evner og fokus på omgivelsene på veien samtidig. Delt oppmerksomhet er derfor også en svært viktig del av opptreningen og ikke minst for å kunne komme tilbake i jobb. Kroppens funksjoner er en utrolig kompleks mekanisme, som når det fungerer som det skal er et fantastisk maskineri. Vi tar ofte kroppens funksjoner for gitt til vanlig, men det er først når man havner i en situasjon der dette ikke fungerer som det skal, at man innser hvor stor betydning hver minste lille funksjon og kroppsdel har for oss.

Hjernen vår er plastisk og dynamisk, den er hele tiden i bevegelse og har mulighet for ny lærdom. Områder i hjernen som er ansvarlig for evner man ikke har bruk for lenger, vil derfor kunne kompensere og gi rom for tilegning av en ny funksjon.

Treningsprinsippet under opptrening/rehabiliteringen etter et hjerneslag er ganske enkelt og går ut på å skape nye koblinger fra hjernen til muskulatur og styrke koblingene. Dette kalles plastisitet. Til tross for dette er opptreningen uhyre komplekst og krever en fysioterapeut med god kompetanse innen rehabilitering etter hjerneslag.

Hjernen vår er egoistisk og bruker så lite energi som mulig, det vil derfor være nødvendig at hjernen forstår aktiviteten og funksjonen, og hvorfor det er viktig å tilegne seg den. Som fysioterapeut med bakgrunn fra nevrologisk rehabilitering og primært rehabilitering etter hjerneslag, ser jeg en stor fordel av at pasienten selv er motivert for opptreningen og ser nytten av treningen. Dette vil potensielt være positivt for progresjonen og funksjonen som skal gjenlæres.

For at plastisitet-prinsippet skal fungere er det særlig 3 stikkord som er essensielt. Kvalitet, mengdetrening og intensitet. Det er svært viktig at man benytter seg av en fysioterapeut med kunnskap og erfaring på feltet for best mulighet til å gjenlære funksjon og potensielt komme tilbake til ”normal” tilstand.

Opptreningen tar lang tid og må spesialiseres og perfeksjoneres. Et rehabiliteringsopphold er for de fleste avgjørende, der man får intensiv trening hver dag og et tverrfaglig tilbud med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog.

Oppretthold kontinuitet og progresjon med en fysioterapeut hjem til deg

Ferdig med rehabiliterings-oppholdet, hva nå?

Overgangen fra rehabilitering til hverdag er for mange en brutal overgang. Man er vant med en rutine der treningen er tilrettelagt og du møter opp til time med fysioterapeuten. Man er nå overlatt mer eller mindre til deg selv og må reise ut til et institutt for å trene der, ofte lite funksjonelt i apparatene som står i trenings-salen.

For videre progresjon er det kritisk at man følger opp treningen når man kommer hjem, Hjemmefysioterapeuten gir deg en sømløs overgang fra rehabilitering og kan møte deg allerede under oppholdet eller direkte etter hjemreise. Treningen vil på den måten kunne fortsette kontinuerlig og fysioterapeuten kan hjelpe deg med treningsprogram tilpasset ditt behov. Ved å få en fysioterapeut hjem vil du dessuten kunne bruke krefter og energi på kvalitativ trening, fremfor reise og transport. Fysioterapeuten vil også ta i bruk fasiliteter i egen bolig, som er så viktig for funksjonell trening. Det handler om å trene på det som er vanskelig og det som vil møte deg i hverdagen fremfor å løfte vekter i et apparat i en trenings-sal.

Har du spørsmål om opptrening etter hjerneslag? Ta kontakt med oss på tlf. 400 95 847, eller bestill en fysioterapeut hjem.

Nasjonalforeningen hjerte og karsykdommer: hjerneslag

Slik fungerer det

phone
Bestill time

Du bestiller online, ringer eller skriver til oss. Det er enkelt, raskt og trygt å få Hjemmefysioterapeuten på besøk.

calendar
Vi garanterer time innen kort tid

Få fysioterapeuten hjem til deg når du trenger det. Fysioterapeuten kommer hjem til deg. Du trenger ikke foreta deg noe.

house
Fysioterapeuten kommer hjem til deg

Du kan alltid få din favorittfysioterapeut igjen neste gang. Du kan lese mer om, og bestille ønsket fysioterapeut hjem til deg