Krystallsyke? Effektiv og skånsom behandling med fysioterapeut

Krystallsyke kan være svært ubehagelig og plagsomt. Les hvordan våre fysioterapeuter kan behandle deg skånsomt og effektivt.

Krystallsyke er en svært vanlig form for svimmelhet som kan ramme alle, og gjennomsnittsalderen er 65 år. Det er en ufarlig og anfallsvis svimmelhet som ofte er aktivitetsbetinget og utløses ved bestemte hodebevegelser. Eksempler på dette kan være å legge seg ned, snu seg rundt eller rotere hodet.

Det medisinske begrepet på krystallsyke er Benign Paroksysmal Posisjonsvertigo (BPPV).

Fysioterapeuten har god erfaring med diagnostisering og behandling av krystallsyke

Symptomer på krystallsyke

Symptomene oppstår ofte akutt og oppleves som korte intense anfall av svimmelhet, som kan sammenlignes med å kjøre karusell (rotatorisk svimmelhet). Krystallsyke kjennetegnes også ofte ved at anfallene varer i rundt et halvt minutt, men man kan også føle seg småsvimmel og uvel i opp mot et par minutter.

Opplever du slike symptomer anbefaler vi at du tar kontakt med en fysioterapeut for rask diagnostisering og behandling.

Hvorfor oppstår krystallsyke?

Årsaken skyldes krystaller i øret (otolitter, Helsenorge) som løsner fra membranen og faller ned i buegangene i det indre øret. Disse krystallene er nyttige for at vi kan registrere hodet og kroppens posisjon og stillingsendringer.

Fysioterapeuten behandler deg skånsomt og effektivt

Behandling

Behandling av krystallsyke utføres skånsomt av en fysioterapeut med manøver på benk. Hodet og nakken plasseres i spesifikke posisjoner samtidig som fysioterapeuten skånsomt og effektivt fører pasienten rundt på benken. For å få god effekt av behandlingen, forutsettes det at fysioterapeuten som utfører behandlingen har kompetanse på behandling av krystallsyke og vet nøyaktig hvor krystallene befinner seg.

Progonose

Prognosen er god, og det kreves vanligvis mellom to og tre behandlinger for å bli symptomfri. Har du hatt krystallsyke før, er det 50 prosent risiko for at det oppstår igjen. Behandlingen ved tilbakefall er den samme.

Langvarig svimmelhet kan også føre til andre plager som stress og økt tensjon i muskulatur. Hjemmefysioterapeuten har derfor utviklet en oversikt over stressreduserende tiltak, her kan du lese 5 enkle tiltak for å redusere stress.

Har du spørsmål om svimmelhet kan du ringe vår kundesupport på tlf. 40095847.

Vår telefon er alltid bemannet av en fysioterapeut som kan svare deg på kliniske spørsmål og hjelpe deg med å bestille en fysioterapeut hjem. Våre fysioterapeuter kommer hjem til deg eller annen ønsket lokasjon og har alltid med seg behandlingsbenk.