3 gode grunner til å velge hjemmebasert fysioterapi!

Det er særlig to faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater med trening og behandling med en fysioterapeut: Kontinuitet og kvalitet. Hjemmefysioterapeuten legger til rette for dette der du selv ønsker.

1. Kontinuitet

Ved å ta i bruk fasilitetene der du vanligvis er, kan vi sørge for riktig gjennomføring av øvelser. Vi kan også ta i bruk et dedikert område i boligen og på den måten skape gode forutsetninger for å opprettholde rutiner, selve nøkkelen til kontinuitet. Fysioterapeuten har alltid med behandlings-benk og annet nødvendig utstyr.

2. Kvalitet

Det kan være utfordrende å oppsøke en fysioterapeut i klinikk hvis du har

smerter eller redusert fysisk kapasitet. Da kan det lønne seg å bruke krefter på kvalitetssikker trening med en fysioterapeut hjemme i stedet. Dette kan gi en mer effektiv trening, som igjen sørger for raskere progresjon.

3. Smittevern

Når fysioterapeuten kommer hjem til deg, kan du spare deg selv for unødvendig smitteeksponering, for eksempel i et venterom eller på kollektivtransport. Vi har svært høye krav til hygiene og strenge smittevernrutiner. Alle våre fysioterapeuter er fullvaksinerte.