Den vonde hofta

Kroppen vår er bygget opp med et skjelett av knokler som støtter og beskytter kroppen. Musklene våre beveger og stabiliserer leddene, motoriske nerver fører signaler fra hjernen ut til musklene, og sensoriske nerver sender signaler tilbake til hjernen. Vi har også beskyttende strukturer for at muskler og ledd kan beveges jevnt uten for mye belastning. Eksempler på dette er brusk og slimposer. Brusken sørger for en jevn og glatt hinne der knokler møter hverandre, og slimposen skal hindre friksjon der en muskel beveger seg hyppig over en knokkel.

Smerter i hoften kan medføre store begrensninger for aktivitet, som for mange dessverre medfører redusert sosial deltagelse. Hofte og bekken tar imot mye vekt fra overkroppen og mye belastning fra bena vi går på. Når en plage har kommet kan det være vanskelig å bli kvitt den uten hjelp fra en fysioterapeut.

Slitasje i brusk (artrose), revmatisme, betennelser i muskulatur og slimposer, irriterte muskler og nerver og bekkenleddproblematikk i og utenfor svangerskap; er eksempler på årsaken til hyppige plager relatert til hoften.

Smerter i hoften kan også komme av strukturer i rygg og bekken og vise versa. Smertene er ofte intense, og man kan oppleve symptomer som smerter ved gange, når man står oppreist eller i stillesitting. Typiske symptomer er også stivhet og nedsatt bevegelse i ledd, utstrålende smerter til ben, nummenhet og nedsatt følsomhet i ben.

Riktig diagnostisering er viktig for å få den rette intervensjonen. Symptomene fra forskjellige strukturer kan være ganske like. Det er derfor viktig å oppsøke en fysioterapeut for å gjøre en grundig undersøkelse, så du får gjort de riktige tiltakene for din smerteproblematikk.

Slitasje i brusken (artrose) er en hyppig årsak til smerter i hoften. Dette er en vanlig degenerativ forandring som skjer hos oss mennesker, da vi naturlig sliter på kroppen gjennom livet. Når brusken er slitt vil den glatte og jevne overflaten kunne bli ujevn og føre til friksjon når leddet bøyes eller belastes, dette skaper irritasjon i leddet og fører ofte til en betent reaksjon. En kjent symptomlindring er bevegelse, da sirkulasjonen i leddet øker.

Vi kan hjelpe deg med vond hofte

Du vil kunne gjenoppta dine aktiviteter. Opptrening med fysioterapeuten i form av tilpasset program med styrketrening vil kunne styrke og stabilisere leddet, som kan føre til mindre belastning og reduserte smerte i tillegg til å forebygge ytterligere plager (1). Hofteleddet er noe som kalles et synovialledd. Når vi beveger på hofteleddet vil det dannes væske – som er næring til leddet (2). Vi har vel alle hørt om å ”smøre” leddene når vi beveger oss, ved å bevege mye på leddet vil du kunne hindre nedbrytning av brusken i leddet (2).

I forkant av en eventuell operasjon for å bytte ut hoften med et kunstig ledd, ser vi stor fordel av å trene regelmessig styrke med veiledning fra en fysioterapeut. Musklene er da sterkere og kroppen vant med treningen, dette fører ofte en raskere opptreningsfase i etterkant av en eventuell operasjonen. Trening i hjemmet kan være like effektivt som trening på et rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften, i følge Folkehelseinstituttet (3).

Betennelse i muskelsener og slimposer er en annen hyppig årsak til at folk henvender seg til Hjemmefysioterapeuten. Betennelser kommer ofte av overbelastning som kan skyldes repetitiv og ensformig belastning over tid, mye ståing og gåing på hardt underlag eller ”dårlige” sko.

Hva skjer når betennelsen kommer?

Når en betennelse i hoften oppstår vil man sekundært til dette også ofte få vonde og såre rundtliggende muskler. Tidlig konsultering og igangsettelse med tiltak hos en fysioterapeut vil som regel korte ned tiden det tar for å bli helt bra.

Intervensjonen vil innebære spesifikke og generelle øvelser, i tillegg til symptombassert behandling av såre muskler om nødvendig. Ved ditt første møte med Hjemmefysioterapeuten vil fysioterapeuten utføre en nøye gjennomgang der du kan fortelle om dine symptomer og din sykdomshistorikk.

Deretter vil det utføres en grundig observasjon og relevant undersøkelse og testing. Basert på diagnosen vil fysioterapeuten behandle effektivt og skånsomt og veilede deg med øvelser så du kan bli kvitt dine plager. Få hjelp med den vonde hofta i dag, kontakt oss her for å få en fysioterapeut hjem til deg!

1) Moseng T, Dagfinrud H, Smedslund G, Østerås N. (2017) The importance of dose in land-based supervised exercise for people with hip osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. DOI: 10.1016/j.joca.2017.06.004

2) https://nhi.no/kroppen-var/organer/ledd/

3) https://www.fhi.no/publ/2013/trening-hjemme-kan-vare-like-effektivt-som-trening-i-rehabiliteringssenter-/