– Jeg hadde etter mange år som fysioterapeut tenkt at dette er akkurat den tjenesten vi trenger

Bli kjent med Hjemmefysioterapeuten! Les her hvordan en arbeidsdag ser ut for vår klinisk ansvarlig fysioterapeut.
Fysioterapeut hjem

Bli bedre kjent med klinisk ansvarlig fysioterapeut Gustav! 

Gustav Schäfer jobber som klinisk ansvarlig fysioterapeut i Hjemmefysioterapeuten. Hans jobb er å sikre god kvalitet, klinisk kompetanse og fornøyde kunder.

Gustav studerte fysioterapi fra 2008 til 2012 ved University College Syd Danmark i byen Esbjerg i Danmark. Etter studiet jobbet han på Haukeland Sykehus i Bergen i 11 år før han startet hos Hjemmefysioterapeuten.

Vi har stilt Gustav noen spørsmål!

Bli kjent med Gustav, fysioterapeut og klinisk ansvarlig i Hjemmefysioterapeuten

Hvorfor ville du bli fysioterapeut?
– Jeg kommer fra en familie der flere er helsepersonell, så det å jobbe innenfor helsefaget var et naturlig valg for meg. Som min mor pleier å si; jeg er «vokst opp» på sykehuset! Jeg var også i tiden før jeg startet studiet allerede overbevist om effekten av bevegelse, aktivitet og trening som terapeutiske og helsefremmende tiltak. Fysioterapi var derfor det perfekte valget for meg.

Hvilke felt innenfor fysioterapi har du jobbet med før du begynte hos Hjemmefysioterapeuten?
– Jeg har vært innom svært mange felt. Nevrologi, ortopedi, revmatologi, geriatri, hjerte – lunge, barn, pre og post kirurgi, brannskader, spinalskader osv. Jeg har hatt gruppetimer i sal og basseng og jeg har gjort mye undervisning. I mine sykehusdager var jeg primært tilknyttet en post som het respiratorisk overvåknings enhet som er en post med svært syke mennesker. Jeg arbeidet mye med rehabilitering av pasienter som hadde våknet fra koma. Disse pasientene skal lære å puste og bevege seg selv igjen. En flott post der man bidrar til at mennesker kan få en ny sjanse i livet. Jeg har opplevd mange sterke øyeblikk der.

Kan du nevne et spesielt godt minne du har som fysioterapeut?
– Jeg har vært student og turnusveileder i flere år. Derfor arbeidet jeg i 2016 på et sykehus i Lilongwe som er hovedstaden i Malawi gjennom et prosjekt Haukeland har for å hjelpe u-land. Jeg var der for å veilede de første ansatte fysioterapeutene på dette sykehuset. Tross mange utfordringer og begrensede fasiliteter (f.eks. strøm) var dette en flott tid med mange gode minner.

Hva var grunnen til at du ønsket å jobbe i Hjemmefysioterapeuten?
– Jeg hadde etter mange år som fysioterapeut tenkt at dette er akkurat den tjenesten vi trenger. Jeg ble meget imponert over deres tjeneste og visjon. Etter et svært hyggelig og inspirerende intervju kom jeg og deres lederstab godt overens. Etter mange år på sykehus kjente jeg gnist til å være med på å forme noe som jeg selv kunne påvirke til å være av så høy kvalitet som den norske befolkningen fortjener. Det kjentes ut som et riktig valg.

Fysioterapeut hjem

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
– Som klinisk ansvarlig bruker jeg mye tid på kundetilfredshet og ivaretakelse av nye og eksisterende pasienter. Mye av jobben min innebærer også kvalitetssikring av tjenesten vår, både klinisk men også systemer og rutiner. Jeg har mye dialog med fysioterapeutene for å sikre et høyt kompetansenivå og holder også derfor internundervisning for å sikre faglig påfyll og utvikling. Det er viktig for meg at alle våre ansatte føler seg ivaretatt og hørt. Jeg har også pasientbehandlinger der jeg reiser hjem til pasienter, på den måten får jeg også god og verdifull innsikt i hvordan pasienter opplever tjenesten vår. Vi er opptatt av å utvikle tjenesten og sørge for bedre eldreomsorg og et bedre helsevesen. I møte med Hjemmefysioterapeuten kan du forvente et høyt faglig kompetansenivå.
– En annen del av dette er å være tilgjengelig for alle våre ansatte for å konsultere hvis det er behov for å diskutere pasientspesifikke problemstillinger.

Hva er viktig for deg i ditt arbeid som fysioterapeut hos Hjemmefysioterapeuten?
– Jeg bryr meg veldig om våre pasienter og vektlegger at timene er av tilstrekkelig kvalitet, omsorg og motivasjon. Jeg har pasienter med et bredt spekter av sykdom og problemstillinger. Derfor er det viktig for meg at oppfølgingen er optimal for både pasient og pårørende.

Er det noen øyeblikk du husker spesielt godt i tiden du har jobbet hos Hjemmefysioterapeuten?
– Det har vært flere fantastiske historier etter at jeg startet å jobbe hos Hjemmefysioterapeuten. De to historiene jeg er mest stolt av er en pasient som etter ett år med intensiv rehabilitering nådde målet vi hadde satt om å bli god nok til å flytte hjem fra sykehjem. Vedkommende bor fortsatt hjemme og vi opprettholder funksjonen ukentlig. Dette skjer veldig sjeldent og krever mye innsats. Den andre er en pasient som etter målrettet trening fikk tilbake bilsertifikatet som ble fratatt etter sykdom. Dette er slikt vi brenner for i Hjemmefysioterapeuten.

Noe mer du lurer på? Ta kontakt for en hyggelig prat!