Smerter – hva er det egentlig godt for?

Har du noen gang blitt bedt om å forklare hvordan smerten din oppleves hos en fysioterapeut? Fysioterapeuten er kanskje ikke helt fornøyd med svaret du gir og fortsetter å spørre og ber deg utdype og forklare hvordan det føles. – Vel, det er vondt, og sånn er det bare.

Smerte er et komplisert tema og ikke lett å beskrive eller karakterisere. Fysioterapeuten har god forståelse for dette, men er nødt til å spørre, da det kan være både vanskelig å vurdere og identifisere smerten bare ved å se på pasienten. Smerte kan for mange oppleves intens og svært hemmende for dagligdagse gjøremål. Den kan sette også begrensninger for fysisk aktivitet og sosial deltagelse og tilstedeværelse.

Hva er egentlig smerte?

”En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med, eller likner det som er assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade” Dette er definisjonen til en internasjonal organisasjon for smerteforskning og smertebehandling (IASP).

Smerte er en subjektiv opplevelse og følelsen av et eller flere symptomer. Bare du opplever følelsen av dette, og derfor er smerte svært individuelt.

Må det alltid være en vevsskade for at det skal gjøre vondt? Nei. Smerte kan også oppleves uten en konkret vevsskade eller skade der det gjør vondt.

Smerte påvirkes av faktorer som assosiasjon til smerte, forventninger til smerte og erfaring med smerte. Vår kognisjon (tanker og følelser) påvirker hvordan vi opplever smerte. Det betyr at hva vi føler og tenker når vi opplever smerte vil påvirke opplevelsen av smerten.

Hvorfor har vi smerter?

Det høres kanskje rart ut, men smerte er bra for oss. Uten smerte ville vi ikke kunne skåne oss for truende situasjoner eller endret mønster ved en potensiell overbelastning eller skade.

Vi kan dele opp smerte i to. ”Kortvarig” og ”langvarig” smerte.

Den kortvarige smerten kan vi se på som den som akkurat har oppstått, en akutt smerte. Det defineres ofte som smerten som varer i alt fra et par sekunder til tre måneder.

Den kortvarige smerte er som et alarmsystem, som varsler deg om en potensiell truende skade som sier ifra til deg at det er noe som krever en endring. Overtråkk i ankelen når du er ute og går eller løper er et eksempel på dette.

Langvarige smerter defineres som det som varer over tre måneder. Slitasjeforandringer i skjelett i brusk er eksempler på dette. Muskelrelaterte smerter i for eksempel nakke og rygg kan være både kortvarige og langvarige. Basert på klinisk erfaring som fysioterapeut, ser jeg ofte at muskelrelaterte smerter kunne unngått å bli langvarige ved tidligere tiltak hos en fysioterapeut.

Mange lar vente med å oppsøke en fysioterapeut med sine plager grunnet forventning om at det går over av seg selv eller liten tid grunnet forpliktelser i jobb og privatliv.

Muskelrelaterte plager er for mange en stor belastning for deg som har vondt og for samfunnet da det kan føre til langtidssykemeldinger og uføre. Ifølge NAVs oversikt over legemeldt sykefravær, er muskel- og skjelettlidelser den vanligste årsaken til sykefravær. 38 prosent av mennene og 28,5 prosent av kvinnene som var sykemeldt i 2020.

Ta tak i din smerteproblematikk nå for å unngå at den blir langvarig

Hvordan bli kvitt smerten?

Måten å bli kvitt smerten tilpasses og tilrettelegges individuelt. Det vil innebære aktiv og passiv mobilisering i kombinasjon med fysisk aktivitet. Som fysioterapeut med mange års erfaring og bred erfaring innenfor muskel og skjelettplager, ser jeg svært god respons på behandling av smerter gjennom fysioterapien.

For det riktige treningsobjektivet og intervensjon hos fysioterapeuten, er det viktig med en grundig gjennomgang av dine plager med nøye undersøkelser.

Ved kortvarig smerte handler det ofte om å få pasienten ut av smertemønsteret, for at pasienten så kan mobilisere kroppen aktivt for å stimulere og øke sirkulasjonen til den vonde regionen. Dette kan for eksempel være en kombinasjon av leddmobilisering, massasje og andre passive tiltak i kombinasjon med aktive øvelser.

Ved langvarig smerte kan det være mer komplisert og det vil i tillegg til intervensjonene over, kombineres med kognitivt tilnærmede teknikker. Eksempler på dette kan være smertemestring, energiøkonomisering og tilpassing av andre psykologiske og sosiale faktorer i livet som kan bidra negativt på smerten.

Fysioterapeuten hjelper deg med å oppnå forbedret funksjon og livskvalitet. Individuelt tilpasset trening og veiledning er viktig for å oppnå gode resultater ved behandling og trening mot smerte.

Våre fysioterapeuter har god erfaring med behandling, trening og veiledning av både kortvarig- og langvarig smerte. Ta gjerne kontakt med oss her for en uforpliktende prat eller for å bestille en fysioterapeut hjem til deg.

Kilder: NAV sykefravær

Slik fungerer det

phone
Bestill time

Du bestiller online, ringer eller skriver til oss. Det er enkelt, raskt og trygt å få Hjemmefysioterapeuten på besøk.

calendar
Vi garanterer time innen kort tid

Få fysioterapeuten hjem til deg når du trenger det. Fysioterapeuten kommer hjem til deg. Du trenger ikke foreta deg noe.

house
Fysioterapeuten kommer hjem til deg

Du kan alltid få din favorittfysioterapeut igjen neste gang. Du kan lese mer om, og bestille ønsket fysioterapeut hjem til deg