Fysisk aktivitet er hjernemat, men hvor aktiv må du være?

De siste par årene har det i samfunnet generelt vært skrevet, diskutert og forsket mye på effekten av fysisk aktivitet. Myndighetenes anbefaling er at man som voksen bør være fysisk aktiv minst 150 minutter per uke. Dette hovedsakelig for å redusere risikoen for livsstilsykdommer, som hjerte- og karsykdommer og overvekt.

Vi vet nå at fysisk aktivitet kommer med en haug av helsegevinster, og det kommer oftest uten noen bivirkninger. Muskel og skjelett blir robust, hjertet blir sterkere og utholdenhets-evnen øker. De fleste som er regelmessig fysisk aktive, har også erfart at man blir i bedre humør og har mer overskudd i hverdagen.

Hvorfor er det slik?

Fysioterapeut Maria Spigseth er opptatt av sammenhengen mellom fysisk- og mental helse

Hjernen er det organet som gjør oss i stand til å sanse, tenke og styre kroppens bevegelser. Hjernen er selve kontrollsenteret vårt, og derfra styres alle viljestyrte og spontane bevegelser. Hjernen kontrollerer pusten vår når vi sover og gjør det mulig for oss å planlegge dagen, uken, året og fremtiden. Når vi er fysisk aktive «belønner» hjernen vår oss med blant annet å produsere og skille ut endorfiner. Når man er aktiv merker man utskillelsen av endorfiner som en slags lykkerus som bruser rundt i kroppen. Endorfiner stimulerer også opiodreseptorene i hjernen, som igjen gjør at smerteopplevelsen blir mindre, både på kort og lenger sikt.

Men det er ikke bare endorfiner som blir skilt ut. Forsking viser at det skilles ut en betydelig mengde andre signalstoffer. Mest aktuelt å trekke frem er stoffene serotonin, dopamin og noradrenalin. Dette er hovedsakelig beroligende og angstdempende stoffer. Forskning viser at det skrives ut mindre antidepressiva og sovemedisiner hos mennesker som starter med fysisk aktivitet ved moderat depresjon og angst.

Skap gode rutiner ved å kombinere lystbetonte aktiviteter og fysisk aktivitet

Vi vet nå at med fysisk aktivitet blir vi i bedre humør, vi sover bedre, vi vil oppleve mindre smerter, og det er mindre sannsynlig at vi vil slite med angst.

Vi i Hjemmefysioterapeuten anbefaler at man skal innføre mer fysisk aktivitet i skolen og øke treningstilbudene for eldre. Det viser seg nemlig at hippocampus, altså den delen av hjernen som blant annet bidrar til hukommelse og ny læring, i mange tilfeller vokser ved fysisk aktivitet. Laktat (melkesyre) er en av de viktigste stoffene som bidrar til økt væske og blodutskillelse og dannelse av nye nervekoblinger. Hvor aktiv er aktiv nok? Forskning viser at en times gåtur i uken er nok for å redusere risikoen for å utvikle demens med 40 prosent. Det viser seg at den aller største positive effekten kommer i starten; fra en ikke-aktiv livsstil til en litt aktiv livsstil. Vi fysioterapeuter bruker ofte fysisk aktivitet som en del av vår behandling. Vi tilpasser treningen etter ditt behov med mål om at du på sikt skal kunne bruke kroppen din slik du selv ønsker, og slik at du selv kan være fysisk aktiv tilpasset dine interesser og på dine egne premisser.

Få hjelp av en fysioterapeut til å komme inn i gode rutiner med trening og fysisk aktivitet. Bestill en fysioterapeut hjem i dag!

Slik fungerer det

phone
Bestill time

Du bestiller online, ringer eller skriver til oss. Det er enkelt, raskt og trygt å få Hjemmefysioterapeuten på besøk.

calendar
Vi garanterer time innen kort tid

Få fysioterapeuten hjem til deg når du trenger det. Fysioterapeuten kommer hjem til deg. Du trenger ikke foreta deg noe.

house
Fysioterapeuten kommer hjem til deg

Du kan alltid få din favorittfysioterapeut igjen neste gang. Du kan lese mer om, og bestille ønsket fysioterapeut hjem til deg