5 enkle tiltak for å redusere stressnivået i kroppen

De aller fleste vil før eller siden oppleve stress relatert til jobb eller hverdag. Korte perioder med stress vil ikke ha særlig negativ innvirkning, men lengre, sammenhengende perioder med økt stress, kan derimot føre til både psykiske og fysiske lidelser og langvarig sykdom.